PARTNERZY

adwokat dr Aleksander Bentkowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1965). Egzamin sędziowski (1968) oraz egzamin adwokacki (1971). Doktorat z zakresu prawa karnego materialnego (2006 Uniwersytet Wrocławski). W latach 1986 - 1989 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 1989 do 2001 przez cztery kadencje poseł na Sejm. W I i X kadencji przewodniczył sejmowej Komisji Sprawiedliwości, w II kadencji przewodniczył Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w III kadencji był wiceprzewodniczącym tej komisji oraz przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego. W latach 1989-1990 zajmował stanowisko Ministra Sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Od 1992 do 1997 reprezentował Sejm w Krajowej Radzie Sądownictwa. W latach 2002-2003 prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2005-2007 senator VI kadencji oraz przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej. Specjalizacja: prawo karne, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prowadzenie sporów sądowych.

adwokat dr Michał Synoradzki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990), absolwent Wydziału  Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Egzamin adwokacki (1996). Doktorat z zakresu teorii prawa (2014, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk). W latach 1990-1993 asystent w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Staż Duńskiej Rady Adwokackiej, Kopenhaga (1993). Stypendium na  De Paul University, Chicago, USA, staż w amerykańskich firmach adwokackich (1993). Od 2007 pełni funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prowadzenie sporów sądowych. Partner - założyciel spółki (2004). Języki obce: angielski, rosyjski.

adwokat dr Magdalena Bentkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (1991) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Egzamin adwokacki (1995). Doktorat z zakresu teorii prawa (2014, UMCS). Stypendium na De Paul University, Chicago, USA, staż w amerykańskich firmach adwokackich (1993). W latach 1995-2000 prawnik w Biurze Radcy Ekonomicznego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Specjalizacja: prawo karne, prawo pracy, prawo rodzinne, ochrona dóbr osobistych, prawo autorskie, prawo spółdzielcze, prawo medyczne, prowadzenie sporów sądowych. Partner - założyciel spółki (2004). Języki obce: angielski, rosyjski.

radca prawny dr Tomasz Turek - absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego (1994). Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Egzamin radcowski (1999). Doktorat z zakresu prawa finansowego (2000, Uniwersytet Śląski). Współpracuje m.in. z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego w Katowicach. Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo administracyjne, prowadzenie sporów sądowych. Partner - założyciel spółki (2004).

adwokat Iwona Marchewka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim (2001). Egzamin adwokacki (2009). Okresowo asystent prawny w IfraServ Hoechst GmBH & KG we Frankfurcie nad Menem (2001-2003). Od 2005 związana ze Spółką, od 2010 partner spółki. Specjalizacja: prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, prawo farmaceutyczne, prawo gospodarcze, umowy handlowe, prawo cywilne oraz prowadzenie sporów sądowych, prawo rodzinne z elementem transgranicznym. Ponadto specjalizuje się w postępowaniach prowadzonych na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Języki obce: niemiecki i angielski.

adwokat Tomasz Urban - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004). W latach 2005-2008 aplikant prokuratorski Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Egzamin prokuratorski (2008). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2009). Studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami (2002). Specjalizacje: prawo karne, prawo karno-gospodarcze, prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeniowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, nieruchomości, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej. Języki obce angielski.

Prawnicy stowarzyszeni

adwokat Wojciech Bar - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2009). W latach 2006-2007 studia na Uniwersytecie Paris XII w Paryżu (Droit International Privé, Droit de commerce, Droit de travail, Droit de l'Union européenne). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach (2013). Specjalizacja: prowadzenie sporów sądowych, prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze. Języki: angielski, francuski.

adwokat dr Sebastian Bentkowski - absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Filia w Rzeszowie (2000). Doktorat z zakresu prawa administracyjnego (2006, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackie w Olsztynie (2013). W latach 2002-2009 pracownik Najwyższej Izby Kontroli (aplikacja kontrolerska w NIK, 2004). Od 2008 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. W latach 2012-2013 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Członek Rady Nadzorczej ZWiG w Mikołajkach. Specjalizacja: prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, audyty i kontrole (uprawnienia audytora wg ustawy o finansach publicznych), analiza procesów inwestycyjnych, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu jakości kontroli i sprawności działań administracji.

adwokat Żaneta Czajkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (2014). Wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie (2014). Egzamin adwokacki (2014). Specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo budowlane. Języki obce: angielski.

adwokat Andrzej Hayder - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2008). W latach 2006-2007 studia na Uniwersytecie w Aarhus w Danii z przedmiotów European Private International Law, International Finance Law oraz Comparative Law of Sales. Egzamin adwokacki z wyróżnieniem, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2012). Specjalizacja: prowadzenie sporów sądowych, prawo karne, prawo cywilne w tym w szczególności prawo kontraktowe, prawo gospodarcze, prawo spółdzielcze, prawo wekslowe. Języki obce: angielski.

adwokat Karolina Hojny - Olejarz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2006). Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2012). Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo administracyjne, prawo karne, prawo zamówień publicznych, prowadzenie sporów sądowych. Języki obce: angielski.

adwokat Maciej Kosior - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2006) oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Audytu Strategicznego w Instytucjach Publicznych i Prywatnych (2012). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2013). Specjalizacja: prawo karne, prawo wykroczeniowe, prawo cywilne, w tym w szczególności w prawo działek gruntowych, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz audyt i kontrola. Języki obce: angielski.

adwokat Monika Kozub - absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności administracja publiczna (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo (2011). Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2015). Ze spółką związana od 2004 roku. Specjalizacja: prawo cywilne w tym w szczególności dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz wynikających z umów ubezpieczenia, prawo gospodarcze, prawo autorskie, prawo administracyjne. Języki obce: angielski.

adwokat Magdalena Krajnik-Partyka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2000r.). Studia podyplomowe „doradztwo podatkowe” – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (2000-2001), studia podyplomowe „prawo spółek” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2002 – 2003), studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa” – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej i Akademia Polonijna w Częstochowie (2003-2004). Aplikantka sądowa Sądu Okręgowego w Płocku (2005- 2008). Egzamin sędziowski (2008r). Wpisana na listę adwokatów (2009r). Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z własnością nieruchomości, prawem lokalowym i wspólnotami mieszkaniowymi, prawo karne w tym karne wykonawcze, sprawy odszkodowawcze związane ze zdarzeniami medycznymi. W tym również postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

adwokat Anna Lal - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2011). Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo administracyjne, prowadzenie sporów sądowych. Języki obce: angielski.

adwokat Bartosz Noga - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2011). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2015). Ze spółką związany od 2008 roku. Specjalizacja: prowadzenie sporów sądowych, prawo cywilne w tym w szczególności prawo kontraktowe, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz wynikających z umów ubezpieczenia prawo gospodarcze.

adwokat Anna Papierz -absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, prawo kanoniczne (2009), prawo (2010). Egzamin licencjacki z zakresu prawa kanonicznego (2010, Licentiatus in iure canonico). ). Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2015). Specjalizacja: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prowadzenie sporów sądowych. Języki obce: angielski

adwokat Anna Piotrowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2003). Aplikant sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie (2005-2008). Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2008). Specjalizacja: prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prowadzenie sporów sądowych.

dr Beata Sagan - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1989). Doktorat z publicznego prawa gospodarczego (1998, Uniwersytet Śląski). W latach 1989 -2002 asystent a następnie adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2002 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalizacja: prawo publiczne, prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji, prawa zamówień publicznych. Od 2004 redaktor naczelny kwartalnika Ius et Administratio.

adwokat Mateusz Strojny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2011) oraz podyplomowych studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno – ekonomicznym (2014). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2015). Specjalizacja: prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo medyczne, prawo administracyjne. Języki obce: angielski.

adwokat Magdalena Wojnarowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002). Wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie (2014). Egzamin adwokacki (2014). Specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo budowlane.

Aplikanci

aplikant adwokacki Robert Bielaszka - absolwent Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014). Współautor publikacji o charakterze naukowym z zakresu prawa gospodarczego. Wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2014). Ze spółką związany od 2011 roku. Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Natalia Botur - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2013). Ze spółką związana od 2012 roku. Języki obce: angielski. 

aplikant adwokacki Joanna Domino - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Wpisana  na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2012). Staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2012). Języki obce: angielski, niemiecki.

aplikant adwokacki Agata Drzał - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2012). Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2013). Ze spółka związana od 2011 roku. Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Monika Grybska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2013). W 2014 ukończyła moduł specjalizacyjny z zakresu prawa lotniczego organizowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Karolina Grzegorzek - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2012). Języki obce: angielski. 

aplikant adwokacki Magdalena Jakubiec - absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2014). Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (2014). Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Kamil Kalita -absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2013). Języki obce: angielski, niemiecki.

aplikant adwokacki Jakub Kłak - absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filia w Stalowej Woli). W 2010 uzyskał kwalifikacje do pełnienia roli Mediatora Sądowego w sytuacjach konfliktu  między stronami. Wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2013). Języki obce: angielski.

aplikant radcowski Michał Lichocki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2012). Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda (2012). Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Barbara Szałda - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2012). Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (2013). Ze spółką związana od 2012 roku. Języki obce: angielski, niemiecki.

aplikant adwokacki Łukasz Wądołowski - absolwent prawa (2012) oraz administracji (2011) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z Chicago – Kent College of Law, Illinois Institute of Technology (2011). W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2012). Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Edyta Ziemba - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010). W 2010 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek: nauki prawne, specjalność postępowanie karne. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Języki obce: angielski i niemiecki.

SEKRETARIATY

Marija Maša Čukurović - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki (1997). Praca w dziale reklamy, marketingu oraz w administracji. Ze spółką związana od 2008 roku. Pracuje w siedzibie spółki w Warszawie. Języki obce: niemiecki, angielski, serbski.

Klaudia Kucharska - absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2008). Praca w dziale administracji. Związana z oddziałem spółki w  Katowicach od 2014. Języki obce: angielski.

Marta Rutkowska-Kopko - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2011). Praca w administracji. Pracuje w siedzibie spółki w Warszawie od 2015. Języki obce: angielski.