PARTNERZY

adwokat dr Aleksander Bentkowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1965). Egzamin sędziowski (1968) oraz egzamin adwokacki (1971) Doktorat z zakresu prawa karnego materialnego (2006). W latach 1986 - 1989 członek  Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 1989 do 2001 przez cztery kadencje poseł na Sejm. W  I i X kadencji przewodniczył sejmowej Komisji Sprawiedliwości, w II kadencji przewodniczył, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w III kadencji był wiceprzewodniczącym tej komisji oraz przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego. W latach 1989-1990 zajmował stanowisko Ministra Sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, od 1992 do 1997 reprezentował Sejm w Krajowej Radzie Sądownictwa. W latach 2002-2003 prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2005-2007 senator VI kadencji oraz przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej. Specjalizacja: - prawo karne, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prowadzenie sporów sądowych.

adwokat dr Michał Synoradzki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990), absolwent Wydziału  Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Doktorat z zakresu teorii prawa (2014, Instytut Nauk Prawnych PAN). W latach 1990- 1993 asystent w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Staż Duńskiej Rady Adwokackiej, Kopenhaga (1993). Stypendium na  DePaul University, Chicago, USA, staż w amerykańskiej firmie adwokackiej (1993). Egzamin adwokacki 1996 r. W latach 2000 - 2005 m.in. główny prawnik Grupy Kapitałowej Carlsberg Polska. Od 2007r. pełni funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prowadzenie sporów sądowych. Partner - założyciel spółki (2004) Języki obce: angielski, rosyjski.

adwokat dr Magdalena Bentkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (1991) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu teorii prawa (2014, UMCS). Stypendium na De Paul University, Chicago, USA, praktyka w amerykańskiej firmie adwokackiej (1993). Egzamin adwokacki 1995 r. W latach 1995-2000 prawnik w Biurze Radcy Ekonomicznego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Specjalizacja: - prawo karne, prawo pracy, prawo rodzinne, ochrona dóbr osobistych, prawo autorskie, prawo spółdzielcze, prawo medyczne, prowadzenie sporów sądowych; Partner - założyciel spółki (2004). Języki obce: angielski, rosyjski.

radca prawny dr Tomasz Turek - absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego (1994). Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego.  Egzamin radcowski - (1999). Doktorat z zakresu prawa finansowego (2000, Uniwersytet Śląski). Współpracuje również m.in. z Wyższą Szkołą Bankowości, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Zarządzania, Akademią im. Jana Długosza. Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo administracyjne, windykacja należności handlowych, prowadzenie sporów sądowych. Partner - założyciel spółki (2004).

adwokat Iwona Marchewka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim (2001); Egzamin adwokacki (2009); Asystent prawny w IfraServ Hoechst GmBH & KG we Frankfurcie nad Menem (08.-11.2001,08.2002,08.2003). Od 2005 r. związana ze Spółką, od 2010 r.  Partner Spółki; Specjalizacja: - prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, prawo farmaceutyczne, prawo gospodarcze, umowy handlowe, prawo cywilne oraz prowadzenie sporów sądowych; prawo rodzinne z elementem transgranicznym. Ponadto specjalizuje się w postępowaniach prowadzonych na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania niezależnych opinii na potrzeby postępowań konwencyjnych prowadzonych przed sądami zagranicznymi. Języki obce: niemiecki i angielski.

Prawnicy stowarzyszeni

adwokat dr Beata Sagan - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1989 r.) Doktorat z publicznego prawa gospodarczego( 1998 r.) W latach 1989 -2002 zatrudniona w w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. Od 2002 roku zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji, prawa zamówień publicznych. Od 2004 r. redaktor naczelny kwartalnika Ius et Administratio.

adwokat Anna Piotrowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2003r.). W latach 2005 - 2008 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, a w 2008 r. została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Specjalizacja: prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prowadzenie sporów sądowych.

adwokat dr Sebastian Bentkowski - absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Filia w Rzeszowie (2000 r.). Doktorat z zakresu prawa administracyjnego, doświadczenie zawodowe: w latach 2002-2009 pracownik Najwyższej Izby Kontroli (aplikacja kontrolerska w NIK - 2004 r.). Od 2008 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Od 2013 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie zamówień publicznych, audycie i kontroli, analizie procesów inwestycyjnych, autor 10 publikacji z zakresu jakości kontroli i sprawności działań administracji.

adwokat Tomasz Urban - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004). W latach 2005-2008 aplikant prokuratorski w Okręgu Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, Egzamin prokuratorski Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 2008 r. Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie wpisany na listę adwokatów w roku 2009 r. studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami ukończone egzaminem państwowym (2002 r.). Specjalizacje: prawo karne, prawo karno-gospodarcze, prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeniowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, nieruchomości, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej. Języki obce angielski.

adwokat Anna Lal - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). W 2011 została wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Egzamin adwokacki czerwiec 2011. Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo administracyjne, prowadzenie sporów sądowych. Języki obce: angielski.

adwokat Karolina Hojny - Olejarz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2006). W 2012 została wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Specjalizacje: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo administracyjne, prawo karne, prawo zamówień publicznych, prowadzenie sporów sądowych. Języki obce: angielski.

adwokat Andrzej Hayder - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2008 r.). W latach 2006/07 odbył studia na Uniwersytecie w Aarhus w Danii z przedmiotów European Private International Law, International Finance Law oraz Comperative Law of Sales. Ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. W 2012 r. złożył egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Specjalizacje: prowadzenie sporów sądowych, prawo karne, prawo cywilne w tym w szczególności prawo kontraktowe, prawo gospodarcze, prawo spółdzielcze, prawo wekslowe. Języki obce: angielski.

adwokat Maciej Kosior - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2006) oraz podyplomowych studiów Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Audytu Strategicznego w Instytucjach Publicznych i Prywatnych (2012). Ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Egzamin adwokacki  - 2013 r. Specjalizuje się prawie karnym, prawie wykroczeniowym, prawie cywilnym, w tym w szczególności w prawie działek gruntowych, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym oraz audycie i kontroli. Języki obce: angielski.

adwokat Magdalena Wojnarowska absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002). Wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie (2014). Egzamin adwokacki (2014). Specjalizacje: prawko karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo budowlane.

Aplikanci

aplikant adwokacki Natalia Botur - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Ze spółką związana od 2012 r. Języki obce: angielski. 

aplikant adwokacki Joanna Domino - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012). W 2012 roku została wpisana  na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W 2012 roku odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Języki obce: angielski i niemiecki.

aplikant adwokacki Agata Drzał - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2012). Ze spółką związana od 2011 roku. W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Monika Grybska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W 2014 r. ukończyła moduł specjalizacyjny z zakresu prawa lotniczego organizowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Język obcy: angielski

aplikant adwokacki Jakub Kłak - absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filia w Stalowej Woli). W 2010r. uzyskał kwalifikacje do pełnienia roli Mediatora Sądowego w sytuacjach konfliktu  między stronami. W 2013 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie, języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Monika Kozub - absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności administracja publiczna (2004). oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo (2011). W 2012 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Ze spółką związana od 2004 r. Języki obce: angielski.

aplikant radcowski Michał Lichocki - absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012). W 2012 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda (2012). Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Bartosz Noga - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo (2011). W 2012 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Ze spółką związany od 2008 r. Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Anna Papierz - absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, prawo kanoniczne (2009), prawo (2010). W 2010 r. egzamin licencjacki z zakresu prawa kanonicznego (LICENTIATUS IN IURE CANONICO). W 2012 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Mateusz Strojny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2011). W 2012 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Jezyki obce: angielski.

aplikant adwokacki Barbara Szałda - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Ze spółką związana od 2012 r.  Języki obce: angielski, niemiecki.

aplikant adwokacki Łukasz Wądołowski - absolwent prawa (2012 r.) oraz administracji (2011 r.) Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z Chicago – Kent College of Law, Illinois Institute of Technology (2011). W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2012 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Języki obce: angielski.

aplikant adwokacki Edyta Ziemba - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010r.). W 2010 r. rozpoczęte studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek: nauki prawne, specjalność postępowanie karne. W 2013 r., wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Języki obce: angielski i niemiecki.

SEKRETARIATY

Marija Maša Čukurović - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki (1997). Praca w dziale reklamy, marketingu oraz w administracji. Ze spółką związana od 2008 r.Kierownik sekretariatu w biurze zarządu Spółki w Warszawie. Języki obce: niemiecki, angielski, serbski.